Namazda me'mumun yanılması

(Bölümün numarası 7; Page No. 152) (12812) no'lu fetvanın birinci sorusu: Soru 1: Arkadaşımla birlikte Halban'dan Riyad'a geldim. Riyad'a gelinceye kadar akşam namazını geciktirdik. Akşam ve yatsıyı evde cem-i tehir yaparak kıldık. İmam, yatsının dördüncü rekatına kalkınca, unutarak akşam namazına ziyade yaptı zannıyla oturdum ve ona tabi olmadım. Bana göre bu fazlalık idi ve bildiğime göre me'mum fazlalıkta imama tabi olmaz. İmam son teşehhüde oturunca, selamdan önce hatanın benden olduğunu hatırladım. İmam selam verdi, ben ise kalktım, dördüncü rekatı kıldım ve sehiv secdesi yaptım. Bir süre sonra içime vesvese geldi ve akşamı cem ederek kıldığımızı bildiğim halde, ihtiyat olarak yatsıyı tam olarak kaza ettim. Soru şu: Bu konuda doğru olan hüküm nedir?


Cevap1: Durum söylendiği gibi ise, sen dördüncü rekatı kılıp sehiv secdesini yaptığına göre, sana bir şey gerekmez.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: