Eksikliği tamamlamak için kalkmak ve onun için tekbir almak

(Bölümün numarası 7; Page No. 146) (8869) no'lu fetvanın altıncı sorusu: Soru 6: Bir namazda imam olup Fatihayı okumayı unutarak kısa bir sure okumaya başlayan ve bunun üzerine musallilerin uyarması üzerine dönüp Fatihayı okuyan ve ardından da sehiv secdesi yapan kimse ile ilgili hüküm nedir, namazı iade etmeli midir?


Cevap 6: Mesele anlatıldığı şekilde ise bu durumda iade sözkonusu değildir. Sehiv secdesi de gerekmez. Sehiv secdesi yapmış olsa dahi bundan dolayı bir şey gerekmediği gibi namazı da sahihtir.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: