Namazda elleri bağlamak ve salıvermek

(4777) no'lu fetva: Soru: Allah'a hamdolsun, yaşadığım toplum içerisinde saygınlığı olan bir gencim. Senagal'de bulunan mahallemiz okullarındaki eğitimimi tamamladıktan sonra davet ve eğitim çalışmalarına yöneldim ve insanlar da bana ilgi duydular ve kendilerini davet ettiğim tevhidi kabul ettiler. Derken daha önce gözardı ettikleri Kitap ve Sünneti iki temel kaynak kabul eder hale geldiler. Fakat çok sürmeden daha önce yüz çevirdikleri şeylere tekrar yöneldiler. Bunun sebebi de beni sağ elimi sol el üzerine koyup sonra göğsüme koymamdır. Bunu gördüklerinde beni reddettiler ve bunu islamın dışında bir din olarak görmeye başladılar. Ben de her vesileyle bunun sünnetten olduğuna onları ikna etmeye çalıştım, bu konudaki nassları onlara anlattım ama bana kulak vermediler. Resulullah'ın (s.a.v.) ellerini yanına salıvererek namaz kıldığına dair herhangi bir nas var mıdır. Tevhidi kabul etmeleri için ben de onlarla beraber ellerimi yana salarak mı namaz kılayım, yoksa onların islama davete cevap vermelerinden ve bana kulak vermelerinden ümit keserek ellerimi bağlayıp öyle namaz kılmaya devam mı edeyim? Lütfen beni bu konuda bilgilendiriniz. Ben bu meselede şaşırmış bir durumdayım. Allah sizi hayırla mükafatlandırsın.


Cevap: Nafile olsun farz olsun Resulullah'tan (s.a.v.) sabit olan sünnet; sağ elini sol eli üzerine koyup göğsünün üzerinde bağlamış olduğudur. Onun (s.a.v.), ellerini iki tarafa saldığı sabit değildir. Allah Te'âlâ buyurur ki: Andolsun ki, Resûlullah, sizin için, Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah'ı çok zikredenler için güzel bir örnektir. Peygamber (s.a.v.)'in şöyle dediği sabit olmuştur Ben nasıl namaz kılıyorsam siz de öyle kılın. Fakat değerli kardeşim, halkına davette bulunurken onlara yumuşak davranmalısın. Senden uzaklaşacaklar diye de Resulullah'ın (s.a.v.) sünnetini terketmemelisin. Davetinin ilkönce iman ve islamın asıllarına, sonra da hikmet, güzel öğüt ve en iyi şekilde ikincil derecede meselelere davet etmelisin. Umulur ki bu sebeple Allah senin vasıtanla birçok kimseyi hidayete erdirir.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.Tags: