Namazda elleri bağlamak ve salıvermek

(4150) no'lu fetvanın birinci ve ikinci soruları: Soru 1, 2: Kabz (elleri bağlamak) ile sedl (elleri yana salıvermek) arasında ne fark vardır. Resulullah'ın (s.a.v.) veya bazı sahabelerin ellerini yanlarına salıverdiklerine dair hadis ya da hadisler var mıdır. Baba oğlunu evden kovdu. Çünkü o, oğlunu ellerini bağlayarak namaz kılarken gördü. Ben babasının, oğlunu, ellerini yana salarak namaz kılmadıkça kabul etmeyeceğinden endişe ediyorum. Böyle bir durumda bu kişi babasına karşı nasıl bir davranışta bulunmalıdır?


Cevap 1, 2: Namazda kabz; sağ eli sol el üzerine koymaktır. Namazda sedl ise; elleri yan tarafa salmaktır. Resulullah'tan (s.a.v.) kıraat için namazda kıayama kalktığında ve rükudan başını kaldırdığında sağ elini sol eli üzerine koyduğu sabit olmuştur. Bu da Ahmed ve Müslim'in Vail b. Hucr'dan (r.a.) rivayet ettikleri şu hadistir: O, Peygamberi namaza başlarkan ellerini kaldırıp tekbir getirdiğini ve elbisesine sarıldığını ve daha sonra sağ elini sol elinin üzerine koyduğunu, rükuya gitmek istediğinde ellerini elbisesinin içerisinden çıkarıyor sonra her ikisini de kaldırarak tekbir getirip rükuya gittiğini, "semiallahü limen hamideh" deyince ellerini kaldırdığını ve secde ettiği zaman iki eli arasın secde ettiğini görmüştür. Yine Ahmed ve Ebu Davud'un rivayeti şöyledir: (Bölümün numarası 6; Page No. 368) Sonra sağ elini sol avucunun, bileğinin ve pazusunun üzerine koydu. Ebu Hazım'ın, Sehl b. Sa'd es-Saidi'den rivayeti ne göre o şöyle demiştir: dedi İnsanlara, namazda bir kimsenin sağ elini sol kolunun üzerine koyması emrolunurdu. Ebu Hazım dedi ki: Bunu ancak Resulullah'a (s.a.v.) dayandırmasından başkasını bilmiyorum. Bunu Ahmed ve Buhari rivayet etmişlerdir. Resulullah'tan (s.a.v.) namazda kıyamdayken ellerini yanına saldığına dair herhangi bir hadis sabit olmamıştır.Babanın, sünnet ile amel etmesi sebebiyle oğlunu kovması ise bir hatadır. Evlada düşen, kendisini kovsa da eziyet etse de babası ile iyi bir şekilde geçinmesidir. Bununla beraber sünnet ile amel etmesi hususundaki yasaklamasına da itaat etmemelidir. Nitekim Allah Te'âlâ şöyle buyurur: Eğer onlar seni, hakkında bilgin olmayan bir şeyi (körü körüne) bana ortak koşman için zorlarlarsa, onlara itaat etme. Onlarla dünyada iyi geçin. Bana yönelenlerin yoluna uy. AyetBaşarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.Tags: