Namaz kılmak nehyedilen vakitlerde sebebe bağlı bir namaz kılmak. (Tahiyyetü'l-mescid)

(Bölümün numarası 7; Page No. 277) (5107) no'lu fetvanın üçüncü sorusu: Soru 3: Nehyedilen vakit de olsa bazılarının, tahıyyetü'l-mescidi kıldıklarını ve sabah namazının sünnetini namazdan hemen sonra kaza ettiklerini görüyorum. Bu caiz olur mu?


Cevap 3: Birinci olarak: Bir adam nehyedilen vakitte camiye girdiği zaman, tahıyyetü'l-mescid namazını kılmadıkça oturmaz. Zira Resûlüllah'ın (s.a.v.) şu hadisi umum ifade etmektedir: Sizden biriniz camiye girdiği zaman, iki rekat kılmadıkça oturmasın. İkinci olarak: Sabah namazının iki rekat sünnetine gelince, onu farzdan önce kılmak mümkün olmazsa, farzdan sonra kılar. Zira Ebu Davud'un, Kays b. Amr'dan rivayet ettiğine göre şöyle demiştir: dedi Resûlüllah (s.a.v.) sabah namazından sonra iki rekat namaz kılan bir adam gördü ve şöyle buyurdu: Sabah namazı iki rekattır. Adam dedi ki: Ben önceki iki rekatı kılmadım ve onu şimdi kılıyorum. Resûlüllah (s.a.v.) sükut buyurdu. Bu, farzdan önce iki rekatı kılamayan kimsenin, onu sonra kılacağına delalet etmektedir. Onu güneş yükseldikten sonra kılarsa, bu daha efdaldir. Zira Peygaber'in (s.a.v.) şöyle bir hadisi vardır: Sabah namazının iki rekatını kılamayan güneş doğduktan sonra kılsın. Hadisi Tirmizi rivayet etmiştir. Ayrıca İbn Hibban Sahih'inde ve Hakim "Müstedrek"te rivayet etmişler ve Hakim şöyle demiştir: Buhari ve Müslim'in şartına göre, sahih bir hadistir, ancak onu rivayet etmemişlerdir. Yine onu, Darakutni ve Beyhaki Sünen'de rivayet etmişlerdir. (Bölümün numarası 7; Page No. 278) Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: