Mescid-i Nebevi'de namaz kılmanın fazileti

Mescid-i Nebevi'de namaz kılmanın fazileti. İkinci soru, (1559) no'lu fetvadan: Soru 2: Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: Benim bu mescidimde kılınan bir namaz bin namaza bedeldir. Bu, Hz. Peygamber'in zamanındaki mescidinin sınırına mı hastır, yoksa şu andaki yapıyı içine alır mı?.


Cevap 2: Hz. Peygamber'in (s.a.v.) mescidi, bu günkünden çok daha küçük idi. Fakat Raşid Halifeler ve onlardan sonra gelenler ona ilaveler yapmışlardır. Bütün hükümlerde ziyadenin hükmü, ziyade edilenin hükmü gibidir.Başarı Allahtandır! Efendimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: