Caminin yıkılıp yeniden yapılması

(Bölümün numarası 6; Page No. 233)  Caminin yıkılıp yeniden yapılması. İkinci soru, (6397) no'lu fetvadan: Soru 2: Caminin yıkılıp yeniden yapılması yahut yakın bir yere nakli?


Cevap 2: Şer'i bir sebep ve gerekli islami bir maslahat olduğu zaman asıl olan, bunun caiz olmasıdır.Başarı Allahtandır! Efendimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: