Camide selam vermek

Camide selam vermek (2691) no'lu fetvanın üçüncü sorusu: Soru 3: Bazı kimseler camideyken bize selam veriyorlar. Kimi kardeşler camide selam vermenin caiz olmadığını söylüyorlar. Camide konuşmak mesela şuraya gittim, şunları aldım, şunları sattım veya ne zaman gittin ne zaman geldin şeklinde konuşmak caiz midir? Fetva vermenizi istirham ederiz.


Cevap 3: Selam, müslümanların birbirleri için delilin istisna ettiği durumlar haricinde genel olarak esenlik dilemeleridir. Şeriatın nasları içinde mescide giren kimseyle ilgili olarak selamı men eden bir nass bulunmamaktadır. Dolayısıyla camiye giren kimsenin caminin içerisinde bulunanlara selam vermesi meşrudur. Bu husus, namazını düzgün kılmayan kişiyle ilgili hadiste sabit olmuştur. İki rekat namaz kıldıktan sonra Hz. Peygamber'e (s.a.v.) mescidde iken selam vermiş o da selamını almıştır. Soruda yer alan örneklerde olduğu gibi dünya işleri ile ilgili konuşmalara gelince, Allah'ı zikretmeyi, Kur'ân tilavetini engellemeden, namaz kılanların zihinlerini karıştırmadan ihtiyaçtan dolayı az bir şey konuşulursa, bunda bir sakınca yoktur. Aksi halde konuşulmaması gerekir. Çünkü camiler namaz, zikir, Kur'ân tilaveti, ilim dersleri, insanların arasını düzeltip barıştırmak gibi dini mana taşıyan hususlara yönelik olarak ibadet için hazırlanmış mekanlardır.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: