İktidâ

(2279) no'lu fetvanın üçüncü sorusu: Soru 3: İmam ve me'mum arası herhangi bir şekilde bitişmeden camiden hoparlörün sesiyle yetinerek evinde cemaatle namaz kılan kimsenin hükmü nedir? Bu hac mevsiminde Mekke ve Medine'de meydana gelmektedir.


Cevap 3: Namaz sahih değildir. Bu Şafii Mezhebinin görüşüdür ve İmam Ahmed de aynı görüştedir. Ancak saflar eviyle bitişir ve görmek ve işitmek suretiyle imama uymak mümkün olursa istisna. Bu durumda eviyle birleşen safların namazı sahih olduğu gibi onun namazı da sahihtir. Ancak zikredilen şart olmadan sahih olmaz. Çünkü vacip olan, müslümanın, müslüman kardeşleriyle beraber Allah'ın evlerinde cemaatle namaz kılmasıdır. Zira Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: Kim ezanı duyar da mazeretsiz cemaate gelmezse, namazı kabul olunmaz. Hadisi İbn Mace, Darakutni ve Hakim rivayet etmişler ve Hafız şöyle demiştir: Senedi Müslim'in şartına göredir. Yine Hz. Peygamber (s.a.v.) evinde namaz kılmak için izin isteyen a'maya şöyle buyurmuştur: Namaz için okunan ezanı işitiyor musun? "Evet" dedi. Peygamber efendimiz: "Öyleyse davete icabet et" buyurdu. Hadisi Müslim Sahih'inde rivayet etmiştir. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: