Gece namazı

(Bölümün numarası 7; Page No. 221) (8366) no'ly fetvanın birinci sorusu: Soru 1: Gece namazının hükmü nedir? Vitir namazını gecenin evvelinde mi, yoksa sonunda mı kılmak daha faziletlidir? Biz daima gecenin sonunda kılıyoruz. Bu konuda bilgi vermenizi rica ediyoruz, Allah sizi muvaffak kılsın.


Cevap: Gece namazı sünnettir. Vitirde efdal olan, buna gücü yeten, uyku ve benzeri bir şeyle kaçırmaktan korkmayan kimse için gecenin sonunda kılmasıdır. Zira Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: Kim gecenin sonunda kalkamamaktan korkarsa vitri gecenin başında kılsan. Kim gecenin sonunda kalkmayı umuyorsa gecenin sonunda vitri kılsın. Çünkü gecenin sonunda kılınan namaz, meşhûddur ve daha faziletlidir. Hadisi Müslim Sahih'inde rivayet etmiştir.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: