Kurbanın meşruluğunun delili

(Bölümün numarası 11; Page No. 391)  Kurbanlar (Bölümün numarası 11; Page No. 392)  Kurbanın meşruluğunun delili (5179) no'lu fetvanın beşinci sorusu: Soru 5: Kur'ân ayetinde kurban kesin diye bir emir var mıdır? Varsa hangi ayette yer almaktadır?


5: Katade, Atâ ve İkrime'den rivayet edildiğine göre Yüce Allah'ın (Resûlüm!) Kuşkusuz biz sana Kevser'i verdik.(1) Şimdi sen Rabbine kulluk et ve kurban kes. ayetinde yer alan "salat" ve "nahr" kelimelerinden maksat, bayram namazı kılmak ve kurban kesmektir. Doğrusu bundan maksat, Yüce Allah'ın resulü Muhammed'e ister farz ister nafile olsun namazını ve kurbanını bir olan ve hiç bir şeriki ve ortağı olmayan Allah'a halis kılmasının emredilmesidir. Nitekim Yüce Allah'ın Resulüne şu ifadesi de bu doğrultudadır. De ki: Şüphesiz benim namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm hepsi âlemlerin Rabbi Allah içindir.(162) O'nun ortağı yoktur. Bana sadece bu emrolundu ve ben müslümanların ilkiyim. Kurbanın sünnetten delili ise Hz. Peygamber'in kavlen kurbanı emretmiş olması, fiilen de kurban kesmiş olmasıdır. Her hükmün bütün ayrıntısı ile Kur'ân'da yer alması gerekmez. Aksine bir hükmün Hz. Peygamber'den sabit olmuş olması yeterlidir. Allah Te'âlâ'nın bir ayette Peygamber size ne verdiyse onu alın, size ne yasakladıysa ondan da sakının. (Bölümün numarası 11; Page No. 393)  buyururken, bir başka ayet şöyledir: İnsanlara, kendilerine indirileni açıklaman için ve düşünüp anlasınlar diye sana da bu Kur'ân'ı indirdik. Bir diğer ayette ise Kim Resûl'e itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. denilmektedir. Bu konuda daha bir çok ayet vardır. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: