İki günde acele etmek

(Bölümün numarası 11; Page No. 297) (4448) no'lu fetvanın onuncu sorusu: Soru10: Allah Te'âlâ’nın: “Kim iki gün içinde acele edip (Mina'dan Mekke'ye) dönmek isterse, ona günah yoktur,” sözünün anlamı ve ifade etmek istediği şey nedir? Kim iki gün içinde acele edip (Mina'dan Mekke'ye) dönmek isterse, ona günah yoktur,


Cevap 10: Allah Teâlâ şöyle buyuruyor: “Sayılı günlerde (Eyyam-ı teşrikte telbiye ve tekbir getirerek) Allah'ı anın. Kim iki gün içinde acele edip (Mina'dan Mekke'ye) dönmek isterse, ona günah yoktur, kim geri kalırsa ona da günah yoktur. Bunlar günahtan sakınanlar içindir.” Bu ayette geçen “sayılı günler” ifadesinden kasıt Eyyemü’t-teşriğin her üç günü olan zilhiccenin on bir, on iki ve on üçüncü günleridir. Hacılardan kim ki, zilhiccenin on ikinci gününde cemrelere taş attıktan sonra öğlenle akşam arası bir vakitte gelip memleketine giderse acele etmiştir. Her kim ki de Mina’da kalıp, on üçüncü gün şeytan taşladıktan sonra ayrılırsa, bu da geç kalmış olur. Ve bu en faziletli durumdur. Çünkü Resulullah’ın uygulamalarına uygundur. Sayılı günlerde (eyyam-ı teşrikte telbiye ve tekbir getirerek) Allah'ı anın. Kim iki gün içinde acele edip (Mina'dan Mekke'ye) dönmek isterse, ona günah yoktur, kim geri kalırsa ona da günah yoktur. Bunlar günahtan sakınanlar içindir. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: