Elhamdülillah Lokantası, Bismillah Kasabı gibi bazı mekanlara dini isimler verilmesi

( 9344) no'lu fetva: Allah'a hamd, Resulüne ve onun ailesine salat ve selam olsun. Bilimsel Araştırma ve Fetva Daimi Komisyonu, Riyat Belediye başkan yardımcısı tarafından Fetva komisyonu başkanına gönderilen 8/1/1406 tarih ve 139 nolu aşağıdaki soruyu inceledi. (Bölümün numarası 11; Page No. 486) Zatı âlinize bildirmek isterim ki Riyat belediyesi olarak bizler şehrin bazı bölgelerinde Elhamdülillah Lokantası, Bismillah Kasabı, Tevekkül Alellah Kasabı gibi bazı lokanta ve kasap dükkanlarına uygun olmadığını düşündüğümüz isimlerin verildiğini tespit ettik. Bu gibi dini isimlerin dükkanlara verilmesinin caiz olup olmadığı konusunda zatı âlinizden bilgi isterken, bize yol göstermenizi dileriz. Allah Te'âlâ gayretlerinizi boşa çıkarmasın.


Komisyonun cevabı şöyledir: Bu caiz değildir. Çünkü bu yaklaşım, zikir sözlerini ve yüce Allah'ın isimlerini hafife almak ve bunları uygunsuz yerlerde kullanmak, şeriatı garranın maksatlarına ters düşen amaçlara ulaşmak için vesile edinmek gibi bir anlamlar taşımaktadır. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: