El-Alî ismiyle isimlenmek

(9757) no'lu fetva: Soru : Sayın Müftü Hazretleri, sizlere maruzatımı arzederken, konuyla ilgili ayrıntılı bilgi de vermeliyim. Mesele şudur: Şahsıma ait nüfus kaydını çıkarırken, nisbelerim arasında Allah'ın isimlerinden bir ismin (el-Alî/Yüce) de yer aldığını gördüm. Nüfus kaydıma "Alî Sa'd Hasan el-Aliyyü'z-Zehrânî" diye yazılmıştı. Yücelik ulu Allah'a mahsus olduğundan şeceremdeki bu isim sebebiyle içime kuşku düştü. Kalbimin mutmain olması için konuyla ilgili müftü hazretlerinin bir fetvası var mıdır? Ümmeti Muhammed'e hizmetlerinizden dolayı Allah sizi sevabın her türlüsüyle mükafatlandırsın.


Cevap : Gerçek anlattığın gibi ise bu konuda senin bir günahın yoktur. Çünkü sözkonusu isim dedene aittir, sana değil. Yine bu isimle, Ali ailesine mensubiyet kastedilmektedir, yoksa Yüce anlamına gelen Alî sıfatıyla sıfatlanmak değil. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: