David Tailer ismini Davut Yusuf ile değiştirmek

(Bölümün numarası 11; Page No. 479) (5227) no'lu fetva: Soru : Eski ismimi, yeni müslüman ismiyle, Davut Yusuf olarak değiştirmek istiyorum. Resmi kurumlardan bu değişikliği yapmalarını talep ettim. Benden, bunun caizliğine dair fetva komisyonundan fetva getirmemi istediler.


Cevap : David Tailer ismini Davut Yusuf ismiyle değiştirmek caizdir. Zira Hz. Peygamber (s.a.v.) bazı sahabesinin ismini değiştirmiştir. Örneğin: Ebu'l-Hakem ismini Ebu Şureyh ismiyle (Ebu Davut), Hazen ismini Sehl ismiyle, Berra ismini Cüveyriye ismiyle değiştirmiştir. Hadisi, Müslim rivayet etmiştir. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: