Davet ve siyaset

Soru 3: Bu metotlardan hangisi daha iyidir: 1: Siyaseti kullanarak İslam için çalışmak. 2: İnsanları, Allah resulü'nün (s.a.v.) metoduna dönüş yapmaya davet ederek İslam için çalışmak?


Cevap 3: Burada asıl yapılması gereken şey, insanları Allah'ın kitabı Kuran'a ve Hz. Peygamberin sünnetine, Allah'ın peygamberine emrettiği şekilde insanları davet etmesi için kendisine bahşetmiş olduğu metod aracılığıyla dine davet etmektir. (Resûlüm!) Sen, Rabbinin yoluna hikmet ve güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel şekilde mücadele et! Ayet (Resûlüm!) De ki: "İşte bu, benim yolumdur. Ben Allah'a çağırıyorum, ben ve bana uyanlar aydınlık bir yol üzerindeyiz. Allah'ı (ortaklardan) tenzih ederim! Ve ben ortak koşanlardan değilim." Allah resulü (s.a.v.), Allah'a davet metodunu sözleri, yazıları ve davranışlarıyla beyan etmiştir. Sizden biriniz bir kötülük gördüğü zaman, onu eliyle değiştirsin.Buna güç yetiremezse diliyle değiştirsin, buna da güç yetiremezse kalbiyle buğz etsin.Bu, imanın en zayıf derecesidir. Hadisi İmam Ahmed , Müslim ve Sünen sahipleri rivayet etmiştir. Allah resulü (s.a.v.) Muaz'ı davet için Yemen'e gönderince ona şöyle demiştir: (Bölümün numarası 2; Page No. 213)  Sen, ehl-i kitab olan bir kavme gideceksin. Onları ilk önce, Allâh'tan başka ilah olmayıp, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in onun Rasûlü olduğuna şahadet etmeye çağır. Eğer onlar, buna uyarlarsa onlara,günde üzerlerine beş vakit namazın farz olduğunu haber ver. Eğer buna da uyarlarsa, Allah'ın-zenginlerinden alınıp,fakirlerine verilmek üzere- onlara zekatı farz kıldığını söyle. Bu konuda da sana uyarlarsa mallarının en iyisini almaktan sakın. Mazlumun bedduasını almaktan sakın, zira onunla Allah arasında hiç perde yoktur. Bu hadisi Ahmed, Buhari, Müslim ve Sünen sahipleri rivayet etmişlerdir. Sehl b. Sa'd'in (r.anh) rivayet ettiği bir hadiste Allah resulü (s.a.v.) Hayber günü Hz. Ali'ye sancağı verirken ona şöyle demiştir: Onların bölgesine varana kadar yavaşça git, sonra onları islama çağır ve üzerlerine vacip olan Allah'ın haklarını onlara haber ver. Allah'a yemin olsun ki; senin elinle bir kişinin hidayete ermesi, senin için kırmızı develerden daha hayırlıdır. Bu hadisi Buhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. Allah resulü (s.a.v.) devlet krallarına mektup yazarak onları İslam'a davet etmiş ve sadece Allah'a ibadet etmelerini emretmiştir. Ehl-i kitab'a göndermiş olduğu mektupta şunları ifade etmektedir: Ey ehl-i kitap! Sizinle bizim aramızda müşterek olan bir söze geliniz: Allah'tan başkasına tapmayalım; O'na hiçbir şeyi eş tutmayalım ve Allah'ı bırakıp da kimimiz kimimizi ilâhlaştırmasın. (Bölümün numarası 2; Page No. 214) Davete icabet etmeleri durumunda iki kat mükafat alacaklarını vadetmiştir. Yüz çevirmeleri durumunda hem kendi günahlarının ve hem de kendilerine uyan toplumların günahının cezasını çekeceklerini söylemekle onları uyarmıştır. Hz. Peygamber insanları davranışlarıyla İslam'a davet etmiştir. Allah'ın vahdaniyetine inanmada ve ibadetlerinde mükemmel bir örnek olmuş, yaşantısı ve insanlarla olan ilişkilerinde de güzel ahlakın en üst mertebesine ulaşmıştır. Kendi nefsi için kızmadığı gibi, sadece kendisi için intikam almazdı. Allah'ın haramları çiğnendiği takdirde de intikam almaktan geri durmazdı. Hz. Peygamber, Allah'ın kendisini ayette anlattığı gibiydi: müminlere karşı çok şefkatlidir, merhametlidir. Ayet Ve sen elbette yüce bir ahlâk üzeresin. Allah resulü'nün söz, yazı ve eylemleriye açıklamaya çalıştığı davet metodunun daha bir çok örnekleri vardır. İşte bu, Allah resulü'nün bizler için belirlemiş olduğu hikmetli, merhametli ve dosdoğru olan nebevi davet siyasetidir. İslam'i cemaat davetçilerinin bu metdodu izlemeleri, hikmet ve güzel nasihat yolunu seçmeleri, güzel tartışma yolunu kullanmaları, davet ettikleri kimseyi konumuna indirmeleri ve herkesin anlayacağı dilden konuşmaları gereklidir. Umulur ki Allah (c.c.), bu kimseyle dinine yardım eder ve oklarını müslüman kardeşlerine değil, düşmanların göğsüne doğru yönlendirir. Şüphesiz O, duaları kabul edendir.


Tags: