Cin, şeytan ve ruhani varlıklar vadisinde kurban kesmek

İkinci soru, (5728) no'lu fetvadan: Soru 2: Orada bir cemaat var ve bunların bulunduğu yerde Ümmü's-Safa adında bir vadi var. Yaz aylarının başında bir öküz yahut inek satın alıyorlar ve Safa'da onu kesiyorlar. (Bölümün numarası 1; Page No. 211) Bu, her yıl yaz aylarının başında tekrar ediyor. Ben bunu şirk olarak görüyorum. Çünkü onlar, bu vadide bulunan cin, şeytan ve benzeri ruhani varlıklar niyetiyle bunu kesiyorlar. Çünkü senenin başında ve aynı yerde oluyor, her hangi bir yerde olsa bir mahzur olmayacak. Bunun hükmü nedir? Bu şirk midir yoksa değil midir ve niçin?.


Cevap 2: Zikredildiği gibi bu vadide cinler için kurban kesme durumu var ise, bu İslam'dan çıkaran en büyük şirktir. Zira Allah Te'âlâ şöyle buyurmuştur: De ki: Şüphesiz benim namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm hepsi âlemlerin Rabbi Allah içindir.(162)O'nun ortağı yoktur. Bana sadece bu emrolundu ve ben müslümanların ilkiyim. Yine şöyle buyurmuştur: Şimdi sen Rabbine kulluk et ve kurban kes. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: Allahtan başkası adına boğazlayana Allah lanet etsin. Hadisi Müslim Sahih'inde rivayet etmiştir. Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: