Cin çarpan hastayı Kur'ân'dan ayetler okuyarak tedavi etmek

(Bölümün numarası 1; Page No. 267) Birinci soru, (9645) no'lu fetvadan: Soru 1: Burada bazı kardeşlerimiz, Kur'ân'dan ayetler okumak suretiyle, hastadan cin çıkarmakla uğraşıyorlar. Bu kardeşlerimiz, bir durumun tedavisi için onlarla uğraşırken, Cebrail (a.s.)'ın semadan indiğini ve bunun sebebiyle insanlar arasında meydana getirdikleri ayrılık ve anlaşmazlıklardan dolayı, cin çıkarmakta kendilerine yardım ettiğini iddia ediyorlar. Bu konuda durumu genişce izah etmenizi ve cevap vermenizi rica ediyoruz. Cebrail (a.s.), Resûlüllah'tan (s.a.v.) sonra onların iddia ettikleri gibi, birisine yardım etmek veya başka bir şey için iner mi?.


Cevap 1: Kur'ân'la rukye yapmak şeran sabit olduğu için, Kur'ân'dan ayetler yahut bir sure yahut sureler okumak suretiyle şeytan çarpan hastayı tedavi etmek caizdir. Cebrail 'in bunun için inmesine gelince, bunun bir aslının olduğunu bilmiyoruz.Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: