Camiye resimler koymak ve resim bulunan yerde namaz kılmak

Camiye resimler koymak ve resim bulunan yerde namaz kılmak. (1874) no'lu fetva: (Bölümün numarası 6; Page No. 254) Soru: Biz yıllardan beri resmi dairelerin birinde bulunmaktayız. İçinde çalıştığımız binadaki dağıtım salonlarından biri bizim için tahsis edildi. İşte bulunduğumuz zamanlarda o salonda namazları cemaatle kılıyoruz. Bir süreden beri ön duvara kıble tarafına büyük şahsiyetlerden bazılarının resimleri konuldu. Namazdayken bu resimlerin önümüzde bulunmasından çokça rahatsız olduk. Bir süreden beri Müslümanların namaz kılmaları için tahsis edilmiş bir yerde resim asılması konusundaki görüşünüz nedir? Resimler var olduğu halde orada namaz kılmaya devam edelim mi?


Cevap: Namaz sahihtir. Sözü edilen yerde namaz kılmak zorunda olmaları hasebiyle -inşaallah- bu konuda onlar aleyhine herhangi bir sıkıntı söz konusu değildir. Çünkü kendilerine yakın bir mescid de bulunmamaktadır. Fakat sorumlularla birlikte o resimleri kaldırmak için veya resim bulunmayan bir başka mekanın kendilerine verilmesi için ellerinden gelen çabayı sarf etmeleri gerekir. Çünkü namaz kılanların önünde resmin bulunduğu bir odada namaz kılmak putperestlere benzemektedir. Allah düşmanlarına benzemenin yasak olduğuna ve onlara muhalefetin emredildiğine delalet eden çok sayıda hadis bulunmaktadır. Bununla birlikte ruh taşıyan varlıkların resimlerinin duvara asılması caiz olmayan bir şeydir. Hatta özellikle de saygı duyulan kimselerin resimlerinden ise, aşırılık ve şirk sebeplerindendir. Allah'tan herkes için muvaffakıyet ve hidayet dileriz.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.Tags: