Camilerdeki mihraplar

Camilerdeki mihraplar (5614) no'lu fetvanın birinci sorusu: Soru 1: Camideki mihrap Hz. Peygamber (s.a.v.) döneminde mevcut muydu?


Cevap 1: Müslümanlar, erdemli asırlarda da sonrasında da camilerde müslümanlar lehine genel bir maslahat bulunduğundan dolayı mihrap yapagelmişlerdir. Kıblenin ne tarafta olduğunun ve o mekanın mescid olduğunun gösterilmesi bu maslahatlardan bir kaçıdır.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: