Burhamiyye tarikatı

(Bölümün numarası 2; Page No. 307)  Berhamiyye tarikatı. (Bölümün numarası 2; Page No. 308) (4911) no'lu fetva: Soru: Size güvenip verdiğiniz fetvalara gönlümüz rahattır. Sizden ricamız bu yazıyı okuyup onun hakkında bize fetva vermenizidr. Çünkü bu yazı çoğu kimselere dağıtılmakta, insanlar içinde yazılı olan vird ve zikirlerle ibadet etmekteler. Buna göre burada yazılı olanla ibadet yapılır mı yapılmaz mı?.


Cevap: Bu kitapta yazılı olanla ibadet yapmak caiz değildir.- Burhamiyye tarikatının virdi- Çünkü burada ölülere Kur'ân okuma vardır. Hatta onların bereketini istemek niyetiyle belli bazı ölülere okutulmaktadır. Ehl-üs'silsile'nin başında olduğu gibi. Bunun içindeki bid'atlardan, Fatihaları okuyarak vird'e başlangıc yapmaları, sabah ve ikindiden sonra okuyarak bu zikre belli bir zaman belirlemeleri, besmeleyi yüz sefer okumaları, aynı şekilde "ya daim" kelimesiyle yüz sefer zikir çekmeleri. Halbuki Resulüllah (s.a.v. )'den belli bir sayı veya belli bir zaman belirlemesi sabit olmamıştır. Hatta sadece Besmele'yi zikir olarak söylemek veya "ya daim" kelimesi ile zikir yapmak rivayet edilmemiştir. (Bölümün numarası 2; Page No. 309) Ayrıca et-Tahsin eş-şerif vel-Gavsiyye başlığı altında dua yaparken; Arş, Kursi ve Nebevi nurla tevessül içermektedir. Büyük Hizibde bid'at zikir, dua, sürelerin başındaki harflerle ve kıde kıde, kerded kerded, kerdeh kerdeh, deh deh, beha beha beha, behya behya behya, behyat behyat behyta gibi anlamı bilinmeyen ve Arapça olmayan kelimelerle tevssül yapılmaktadır. Buna benzer İbnu Meşiş'in salavâtında var olan Resulüllah (s.a.v.) hakkındaki şu sözleri : Her şey ona bağlıdır. Çünkü aracı olmasa araya girilen de olmaz". Ayrıca onun şu duası: Beni tevhidin bataklığından al birlik denizinin gözünde boğ, ta ki sadece onu görüp, onu işitip ve onu hissedeyim. Aynı zamanda tevassül başlığı altında belli bir düzen içerisinde peygambere, ali beytine, Şafii, Bedevi ve Rifai ile tevessül ve Allah'ın dışında başka şeylerden yardım dileme içermektedir. Saydıklarımızın dışında, şirke götüren bid'at ve hurafeleri içerdiğinden bu virdlerle ibâdet yapmak câiz değildir. Her müslüman üzerine vacip olan, peygamberden sabit olan Kur'ân'ı okumak, zikir ve dualarla ibâdet etmektir. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: