Bir kimsenin müslüman olması için inanç açısından ne yapması gerekir?

(Bölümün numarası 3; Page No. 244) Boş sayfa (Bölümün numarası 3; Page No. 245)  İman (Bölümün numarası 3; Page No. 246) (7503) Numaralı fetvanın beşinci sorusu: Soru 5: Bir kimsenin hakiki müslüman olması için inanç açısından ne yapması gerekir?


Cevap 5: Müslümanların akli güçleri, hayatta çalışıp çalışmamaları, öğrenme yollarının kolaylığı-zorluğu açısından farklı farklıdırlar. Bir müslümana gereken bir şey diğer müslümana gerekmeyebilir. Bu gerekliliklerden her mükellefte en az olması gereken şeyler şunlardır: Allah’a, meleklerine, kitaplarına, resullerine, ahiret gününe, kadere, hayır ve şerre (acı olsun, tatlı olsun) iman etmektir. Genel olarak bunların manalarını anlamak gerekir. Kelime-i şehadet’i söylemek, icmalen de olsa manasını anlamak gerekir. Namaz kılmak, zenginliğin ölçüsüne göre zekat vermek, ramazan ayında oruç tutmak, güç yetirenlerin Beyt-i Haram’ı haccetmek gerekir. Kendisiyle imtihan edildiği musibetlerin hükmünü öğrenmek gerekir. Böylelikle, kendisine caiz olan şeyleri, kendisinin kaçınması gereken şeyleri ve Allah’ın haram kıldığı sakınmasını emrettiği her şeyi öğrensin. Çok fazla Kur’ân’ı kerim ve selefin kitaplarından bazılarını okumalıdır. Mesela: İbn Ebi'l-İz'in Şerhu’t-Tahavi, İbn Kayyim’in Zâdu’l-Me’ad vb. ilmini artıracak kitapları okuması gerekir. (Bölümün numarası 3; Page No. 247)  Başarı Allah'tandır! Allah, Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e, âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: