Bir ihtiyacın elde etmesi için Fatiha okuması

(16185) Numaralı fetva: Soru: Dini bir kitapta: "Kimin bir ihtiyacı varsa akşam namazından sonra fatiha suresini 40 defa okusun. Daha o kişi yerinden kalkmadan Allah'ın izniyle ihtiyacı giderilir. Başka yolu yoktur" şeklinde biz yazı okudum. Bu sözün sıhhat derecesi hakkında sizden açıklama rica ediyorum. Bu söz doğru mudur, yanlış mıdır?


Cevap: Herhangi bir ihtiyacın giderilmesi için 40 kez Fatiha okumak meşru değilidir. Bilakis bu iş sonradan uydurulan bid'at işlerdendir. Onu okuyanın ihtiyacının giderileceği doğru değildir. Bu iddia sadece bu bid'at işe davet çalışmasından ve avam olan halkı kandırmaktan başka bir şey değildir. Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e, âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: