Rabiatu'l-Adeviyye'ye nisbet edilen dua

(17339) Numaralı fetva: Soru: İçerisinde Rabiatu'l-Adeviyye'nin yaptığı şu duanın yazılı bulunduğu bir kağıt buldum:"Allahım! Eğer benim senin cennetini istediğim için ibadet ettiğimi biliyorsan, cenneti bana haram kıl. Eğer cehennemden korktuğum için ibadet ettiğimi biliyorsan beni cehennemde yak." Bu dua dinen caiz midir? Bu duayı yapan veya reddeden kişinin hükmü nedir?


Cevap: Bu dua nebi (s.a.v.)'den ve sahabesinden gelmemiştir. Bu dua aşırı tasavvufçulardan gelmiştir. Bu gelen naslara muhalif olduğu için duada aşırı gitmektir. Allah Te'âlâ'nın şöyle buyurmuştur: Yoksa geceleyin secde ederek ve kıyamda durarak ibadet eden, ahiretten çekinen ve Rabbinin rahmetini dileyen kimse (o inkarcı gibi) midir? Allah Te'âlâ, nebiler ve salihler hakkında şöyle buyurmuştur: (Bölümün numarası 2; Page No. 229)  Onlar (bütün bu peygamberler), hayır işlerinde koşuşurlar, umarak ve korkarak bize yalvarırlardı. Allah cenneti yarattı ve onu muttakilere vadetti. Allah cehennemi yarattı ve onu kafirlere vadetti. Allah kullarını uyarmak ve rağbet ettirmek için ahiretteki cennetin nimetlerinden ve cehennemin azabından haber verdi. Bu lafızlarla yapılan duayı terketmesi gerekir. Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Muhammed'e âline, ve ashâbına salât ve selam etsin


Tags: