Bazı erkek çocukların mirastan mahrum edilmesini vasiyet etmek

(1581) no'lu fetva: Soru : Adamın sekiz evladı var. Altı tanesi Allah'a ve babalarına itaat etmekteler. İkisi Allah'a isyan etmekteler. Oruç tutmuyor, namaz kılmıyorlar ve ebeveynlerine karşı geliyorlar. (Mansur ve Salih) Bu nedenle babaları vasiyetinde bıraktığı maldan, tövbe etmedikçe Mansur ve Salihin pay alamayacağını yazdı. Bu vasiyetin sıhhat durumunu bildirmenizi talep etmektedir.


Cevap : Bu vasiyet şeriat ve Allah'ın özellikle çocuklar arasındaki koymuş olduğu adalet kuralına aykırı olduğu için geçerli değildir. Çünkü Ahmed ve Ebu Davud (Bölümün numarası 16; Page No. 324) Allah onları rahmet eylesin. Ebu Ümame (r.a.)'den şöyle rivayet etmiştir: Resulullah ( s.a.v ) buyurmuştur ki: Allah her hak sahibine hakkını vermiştir, varise vasiyet yoktur. Buhari ve Müslim Allah onları rahmet eylesin, Nu'man b. Beşir'den (r.a.) şöyle rivayet ettiler : Babam beni Peygamber'e (s.a.v.) getirerek: "Ben şu oğluma bir kölemi bağışladım" dedi. Hz.Peygamber: Her çocuğuna bunun aynısını bağışladın mı? buyurdu. Babam: "hayır" deyince: "Öyle ise onu geri al" buyurdu. Hadisin Müslim'de geçen lafzında şu da vardır: Allah'tan korkun ve çocuklarınız arasında âdil olun. Babam o sadakadan vazgeçti. Ancak şer'i olarak çocukların sen vefat ettikten sonra kafir olurlarsa bu durumda vasiyet etmezsen bile mirastan pay alamazlar. Çünkü Resulullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: Kâfir Müslüman’a, Müslüman da kâfire varis olmaz. Sıhhati üzerinde ittifak edilmiştir Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e, âlesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: