Vasiyetle ilgilenen onu yiyebilir mi?

(21414) Numaralı fetvanın ikinci sorusu: Soru 2: Ölen, malının üçte birini (1/3) hayırlı işlerde harcanması için vasiyet etmişse, bu vasiyetle ilgilenen ya da vasî bu üçte bir olarak vasiyet edilen maldan, hizmetinin karşılığı olarak yiyebilir mi? Kendisi ihtiyaç sahibi ise bu vasiyet edilen malı kendi malına katabilir mi? Yoksa vasiyeti, vasiyet edildiği şekilde mi uygular. Bir de bu üçte bir olan vasiyet vakıf olarak kabul edilir mi? Bize fetva veriniz. Allah sizi hayırla mükafatlandırsın.


Cevap 2: Bir şahıs malının üçte birini vasiyet etmiş, vasiyetin harcanacağı yerleri belirtmiş ve vasiyetin uygulanması için bir kişiyi vasî tayin etmişse, vasînin, vasiyette bulunanın, meşru çerçevede vasiyet ettiğini uygulaması gerekir. Vasiyette bulunan, vasiyetle ilgilenen şahsın yapacağı hizmete karşılık olarak bu vasiyetinden bir miktar onun için belirtmişse belirtilen bu miktar onun hakkı olur. Vasiyette bulunan, belli bir miktar belirtmemişse lakin vasiyetle ilgilenen şahsın, hizmeti karşılığında belli bir ücret alması o örfte varsa, vasiyetle ilgilenenin örfe göre bundan kendi ücretini alması caizdir. Böyle bir örf yoksa, hakimin bir ücret tahsis etmesi için vasî ona başvurur. (Bölümün numarası 11; Page No. 277) Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Muhammed'e, âline ve ashâbına salât ve selam etsin.


Tags: