Bağış yaparken erkek çocukları kız çocuklarına üstün tutmak caiz değildir

(1345) no'lu fetvanın ikinci sorusu: Soru 2 : Bir adam kardeşiyle beraber hayatında bir arsa satın aldı. Arsayı kızları ayırarak sadece oğullarına verdi. Gerekçeleri de şuydu: Kızlar buna dahil edilemezler; çünkü parası veya bir kısmı oğullar tarafından ödenmiştir. oysa kızlar bu yere ortak olmada ısrarlıdırlar. Böyle bir şey doğru olur mu? Kızlar da o yere ortak edilmeli midir?


Cevap 2 : Arsanın satın alındığı para erkek çocukların parasından ödenmişse, kesinlikle kızların o yer üzerinde bir hakkı olmaz. Bir kısmı erkek çocukların parasıyla satın alınmışsa, bu kısım üzerinde yine kızların hakkı olmaz. Paranın tamamı anne-baba tarafından ödenmişse, çocuklar arasında adaletin gözetilmesi gerekir. Zira Allah Elçisinin (s.a.v.) Allah'tan korkun ve çocuklarınız arasında âdil olun. hadisinin umumi ifadesi bunu gerektirmektedir. Arazi parasının bir kısmı anne baba tarafından ödenmişse, hüküm yine aynıdır. Yani, bu kısımla ilgili olarak çocuklar arasında eşit davranmak gerekir. (Bölümün numarası 16; Page No. 196) Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e, âilesinin ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: