Artıklar

2444

Artıkların tanımı

Artıklar

Kişi içtikten sonra kapta kalan su

Necasetini kanıtlayan bir delil bulunmadığı sürece artıklarda asıl olan temizliktir. Bunları şunlardır:

1- Temiz olan artıklar

a- İnsan artığı

Sabit olmuş; “Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) , Âişe (radiyellahu anha) hayızlıyken onun artığından içerdi ve ağzını Aişe’nin ağzının değdiği yere koyardı”. [Müslim rivayet etmiştir]

b- Kedi artığı

Kaptan su içen kedi hakkında peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur: “O (kedi) pis / necis değildir. Ancak o sizin etrafınızda çok dolananlardandır.” [Tirmizi rivayet etmiştir]

Kedi artığı

c- Eti yenen hayvanların, katır, eşek, yırtıcı hayvan, yırtıcı kuş vb.

hayvanların artıkları: Temizdir; zira eşyalarda aslolan temizliktir. Necis olduğuna dair herhangi bir delil de yoktur. Çünkü Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) ve o dönemde yaşayanlar eşeklere biniyordu.

Yırtıcı kuşların artığı
Yırtıcı hayvanların artığı
Eşeklerin artığı
Eti yenen hayvanların artığı

2- Pis olan artıklar

a- Köpek artığı

Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmaktadır: “Birinizin kabını köpek yaladığında, o kabın temizliği, birincisi toprakla olmak şartıyla onu yedi defa yıkamasıdır.” [Buhari ve Muslim rivayet etmişler]

b- Domuz artığı

Domuzun artığı necistir. Bunun delili yüce Allah’ın şu sözüdür: «yahut pis olduğunda hiç şüphe olmayan domuz eti.»(Enâm: 145)

Domuzun kendisi necis olduğu için artığı da necistir.

Köpeğin artığı
Domuzun artığı
İnsan temizliği
İster Müslüman olsun ister kafir olsun insan kendinden temizdir. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) : “Mümin necis olmaz” [Buhari ve Muslim rivayet etmişler] buyurmuştur. Ayrıca bir müşrik kadının su tulumundan abdest almıştır [Buhari ve Muslim rivayet etmişler]. Yüce Allah’ın «Müşrikler bir pislikten ibarettirler» (Tevbe: 28) ayetiyle kastedilen manevî yani itikadî necasettir.
01-03.jpg


Tags: