Anne babalarına itaat ettikleri için kız çocukları erkek çocuklara üstün tutulabilir mi?

(2738) no'lu fetva: (Bölümün numarası 16; Page No. 199) Soru : Benim özel bir sorunum var, bir aile sorunu. İki erkek evladım var. Bunlar evli olup kendi evlerinde oturmaktadırlar. Fakat âsiler, kalpleri kaskatı ve iyilik nedir bilmezler. Allah iyilik yapanları sever. Ben bunları Acil İşler Mahkemesi kadısına/hakimine şikayet ettim. Hakim onları hapse atıp içeride yatırttı. Kötü şöhretleri beni üzüyor. Bütün bunların sebebi anneleridir. Benim ayrıca her biri başka anneden olma üç de kızım var ve her biri kendi annesiyle oturuyor. Yüce Allah rızıklarını veriyor. Şu anda 73 yaşındayım ve alım satım işleriyle megulüm. Erkek çocuklarım ben dünyadan ayrıldıktan sonra intikam alacaklarını söyleyerek kızlarımı tehdit ediyorlar. Halbuki kızlarım anne babalarına karşı saygılı ve mûtidirler. Hepsi de yanımda ve her birinin eski evlerden bir evi var. Kız çocuklarıma karşı babalık görevimi yerine getirip sorumluluktan kurtulmaya, daha sonra âsi kardeşleriyle şeri mahkemelerde uğraşmamaları için hakları karşılığında her birine resmi tapu belgeleriyle birer müstakil ev verme kararı aldım. Tapu ve belgelerin arasına ben dünyadan ayrıldıktan sonra gereğince davranmaları için bir de vasiyet yazıp koydum. Erkek evlatlarımın kız kardeşlerine karşı acımasız ve katı kalpli olduklarından şüphe kalmadı. Nasihat da fayda vermedi. Bütün bunlardan sonra sizden ricam şudur: Kıyamet günü âlemlerin rabbinin huzurunda beni sorumluluktan ne kurtarır? Beni aydınlatırsanız sevinirim.


Cevap : Müslümanın erkek ve kız çocukları arasında bağışta adaleti gözetmesi farzdır. Zira Hz. Peygamber'in (s.a.v.) Numan b. Beşir (r.a.) kanalıyla gelen hadisinde Allah'tan korkun ve çocuklarınız arasında âdil olun. buyurduğu sabittir. Yüce Allah'ın hükmünde varise vasiyet geçersizdir. Buna göre gerçek değeri üzerinden değil de sembolik bir ücret karşılığında varise satış belgesi düzenlersen, bu geçersiz olur. Fakat iltimas geçmeksizin gerçek değer üzerinden satış belgeleri düzenlemende bir beis yoktur. (Bölümün numarası 16; Page No. 200)  Unutma ki erkekleri bırakıp kız çocukları için vasiyet yazmak erkeklerin kız çocuklara karşı olan kin ve nefretlerini gidermez. Belki onlara karşı kin ve nefretlerini, zarar verecek boyutta sert davranışlarını daha da artırır. Allah'tan kork ve erkek olsun kız olsun çocukların arasında adil davran. Her birinin miras payını yaz ve daha hayattayken belgelerini teslim et. Reşit oldukları zaman diledikleri gibi mallarında tasaarruf etsinler. Mal varlığını bölüştürmeyi bırak ki sen vefat ettiğinde hayatta olan çocuklarına miras olarak geçsin. Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e, âilesinin ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: