"Allah'tan başka ilah yoktur, Muhammed (s.a.v.) Allah'ın Rasûlü'dür" sözünü tefsiri

Üçüncü soru, (6149) no'lu fetvadan: Soru 3: "Allah'tan başka ilah yoktur, Hz. Muhammed Allah'ın Resûlüdür" sözünün tefsirini istiyorum.


Cevap 3: "Allah'tan başka ilah yoktur, Hz. Muhammed Allah'ın Resûlüdür" sözünü söylemek, İslam'ın rükunlarından birinci rükündur. "Allah'tan başka ilah yoktur" cümlesinin manası, ibadet edilmeye layık tek varlık Allah'tır demektir. Burada nefiy ve ısbat vardır. "İlah yoktur" kelimesi, Allah'tan başkası için bütün ibadetleri nefyediyor. "Ancak Allah vardır" cümlesi, bütün ibadetlerin ortağı olmayan, sadece Allah için olduğunu ispat ediyor. Bu konuda Abdurrahman b. Hasan'ın telifi olan "Fethu'l-Mecid Şerhu Kitabi't-Tevhid" kitabına müracaat etmeni tavsiye ederiz. Çünkü o, bu konuda Tevhid ve "Allah'tan başka ilah yoktur" sözünün tefsiri konusunda uzunca söz etmiştir. "Hz. Muhammed Allah'ın Resûlüdür" sözüne gelince, bunun manası: Hz. Muhammed (s.a..v.) peygamberliğini ikrar etmek, ona iman etmek, kavli, fiili ve itikadi olarak ona boyun eğmek, ona münafi olan her türlü söz, amel ve maksatlardan kaçınmaktır. Bir başka ibare ile onun manası: (Bölümün numarası 1; Page No. 87) Emrettiği konularda ona itaat etmek, haber verdiği şeylerde onu tasdik etmek ve nehyettiği ve zecrettiği şeylerden kaçınmak ve ancak onun koyduğu hükümlerle Allah'a ibadet etmektir. Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât va selam etsin.


Tags: