Allah'ın velileri ve şeytanın velileri

(16301) Numaralı fetvanın ilk sorusu: Soru 1: Allah'ın salih velileri ve şeytanın velileri kimlerdir?


Cevap 2: Allah'ın velileri, mütteki müminlerdir. Zira Allah Te'âlâ şöyle buyurmuştur: Bilesiniz ki, Allah'ın dostlarına korku yoktur; onlar üzülmeyecekler de.(62)Onlar, iman edip de takvâya ermiş olanlardır. (Bölümün numarası 2; Page No. 434) İman ve takva, Allah'a ve Rasûlüle (s.a.v.) itaat etmek ve Allah ve Rasûlü'nün (s.a.v.) nehyettiği bid'at, hurafe ve şirklerden kaçınmaktır.Şeytanın velileri ise, sünnetleri ortadan kaldıran ve bid'atları ve hurafeleri yaşatan müşrikler, hurafeciler ve bid'atçılardan ona tabi olanlardır. Allah Te'âlâ şöyle buyurmuştur: Onun hakimiyeti, ancak onu dost edinenlere ve onu Allah'a ortak koşanlaradır. Velilik iddiasında bulunan yahut kendisi için iddia olunan herkes, aynı şekilde olur. Allah'ın kitabı ve Rasûlünün sünnetiyle amel ederek ve şirk ve bid'atlardan kaçınarak muvahhid oluncaya kadar.Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Muhammed'e, âline ve ashâbına salât ve selam etsin.


Tags: