Şehitlerin yasını tutup adına saygı duruşunda bulunmak

(Bölümün numarası 2; Page No. 215) Soru 4: Şehitleri selamlama gayesiyle bir dakika boyunca sessiz bir şekilde saygı duruşunda bulunmak caiz midir? Genelde, bir tören düzenlendiği zaman insanlar, şehitlerin ruhlarını yüceltme adına bir dakika boyunca sessiz bir şekilde saygı duruşunda bulunurlar.


Cevap 4: Bazı insanların, şehitleri selamlama, yüceltme, ruhlarını onurlandırma ve yaslarını tutma gayesiyle belli bir süre saygı duruşunda bulunmaları, Hz. Peygamber (s.a.v.), sahabe ve selefi salihin döneminde mevcut olmayan uydurulmuş bidat ve kötülüklerdir. Böyle bir hareket, Allah'ı yüceltme samimiyeti ve tevhit ahlakıyla bağdaşmamaktadır. Burada meydana gelen olay, bazı cahil müslümanların kafirlere uyarak onların kötü geleneklerini taklit etmeleri, ölü ya da diri olan seçkin ve lider şahsiyetlerini övme konusundaki aşırılıklarına tabi olup, bidatleri peşinden gitmelerinden ibarettir. Ancak Allah resulü (s.a.v.), müslümanları onlara benzemekten sakındırmıştır.İslam'a göre müslümanların hakları diye bilinen hususlar: Müslümanların ölüleri için dua etmek, onlar için sadaka vermek, iyiliklerinden bahsedip kötülüklerini anlatmamak ve İslam'ın beyan etmiş olduğu daha bir çok ahlaki kurallardır. İslam, diri veya ölü olsun her müslüman'ın diğer kardeşinin haklarına riayet etmesini tavsiye etmiştir. Ancak, zikredilen bu haklar içerisinde, bu seçkin ve lider şahsiyetlere karşı sessiz bir şekilde saygı duruşunda bulunma hususu yoktur. Tam aksine bu, İslam'ın temeline aykırı bir harekettir. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e" (s.a.v.), âilesine ve "sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: