Çocukları bırakıp toruna bağış yapmak

(4282) no'lu fetva: Soru : Hala hayatta olan babam, 75 yaşına yaklaşmış bulunmaktadır. Güzel bir mevkide kerpiçten yapılmış eski bir evi vardı. Ben evi yıkıp kendi paramla betonarma olarak yeniden yaptırdım. sonra evi kiraya verdim ve aylık kira gelirlerinden, borç isteyenlere borç vermekteyim. Ancak ben evi yaptırırken Gayrimenkul kalkınma bankasından kredi çekmedim. Babam, en az yedi yaşına yaklaşmış çocuklarımdan biri adına bu evden ferağat etmek istiyor. Ama babamın benden başka beş kızı daha var. Kızlardan biri benden büyük, diğerleri ise küçüktürler. 15 senedir anne ve babama ben bakıyorum. Babam hastalandığında tedavi için Suudi Arabistan dışına gitmişti. Ailenin tek erkeği babamdır. Sorum şudur: Babamın bu evi, diğer çocuklarını bırakıp benim oğluma bağışlaması ve evin benim oğlumun bir hakkı olarak kaydedilmesi caiz midir? Bu arada belirtmeliyim ki diğer beş kız kardeşim evlidirler. Bunlardan ikisini babam evlendirdi. Babam ve annem şu anda evimde benim yanımda kaldıklarından ailemin diğer fertleri evin oğluma verilmesine karşı çıkmıyorlar. Kaldı ki babamın mülkü üzerinde istediği gibi tasarruf hakkı vardır. Babama, evin oğluma verilmesi halinde kendi mülküm üzerine kendi paramla bir ev yapacağıma, sonra evi babamı ve diğerlerini sorumluluktan kurtarmak için kızlara bırakacağıma söz verdim. Bunda babama ya da başkasına bir günah var mıdır? Konunun incelenip bana bilgi verilmesini umuyorum. (Bölümün numarası 16; Page No. 206)


Cevap : Yazdıklarından anladığımıza göre babanın evden feragat edeceği oğlunun, şu anda o eve ihtiyacı yoktur. Sen de babana, evi oğluna vermesi halinde bunun yerine kendi özel mülkün üzerine kardeşlerine bir ev yapacağını söz vermişsin. Ayrıca evli beş de kız kardeşin bulunmaktadır. Babanın senin oğluna bağışlamayı düşündüğü evini de daha önce sen kendi özel paranla yaptırmışsın. Bundan anlaşılan o ki esasen sen, diğer kız kardeşlerinden ayrı olarak evin sana verilip tahsis edilmesini istemektesin. Bağış konusunda oğlunun isminin verilmesi haksızlığın örtülmesine yönelik bir hileden başkası değildir. Bu yüzden babanın oğlun adına evden ferağat etmesi caiz değildir. Zira Allah Resûlü (s.a.v.) : Allah'tan korkun ve çocuklarınız arasında âdil olun. (Bölümün numarası 16; Page No. 207) buyurmuştur. Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e, âilesinin ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: