Âdiyât suresinin tefsiri

(Bölümün numarası 4; Page No. 349)  Âdiyât Suresinin tefsiri. (Bölümün numarası 4; Page No. 350) (8247) no'lu fetva: Soru 1: Allah Te'âlâ'nın: Harıl harıl koşanlara,(1)(nallarıyla) çakarak kıvılcım saçanlara,(2)(ansızın) sabah baskını yapanlara, ayetlerinin tefsiri ve: Koşanlar kelimesinin manası nedir? Beni bilgilendiriniz, Allah sizi hayırla mükafatlandırsın.


Cevap 1: Harıl harıl koşanlara, Yani: Koşmasında son derece sür'atli atlar ki, ondan harıl harıl ses çıkar. Bu ses, sür'atli koşmasından dolayı göğsünde gelip giden nefesinin sesidir. (nallarıyla) çakarak kıvılcım saçanlara, : Sür'atli olarak koşarken ayaklarıyla (nallarıyla) taşlara vurmak suretiyle ateş çıkaranlar. (ansızın) sabah baskını yapanlara, : Allah yolunda cıhad ve dinine yardım etmek için, düşmanlara sabah vakti baskın yapanlar. (Bölümün numarası 4; Page No. 351) Bütün olarak manası şudur: Allah Te'âlâ, Allah yolunda cıhad etmek için, sür'atli koşmasından göğsünde gelip giden nefesinin sesi duyulan, gözlerin görebildiği ayaklarıyla taşa vurmasından dolayı ateş çıkaran ve sabah vakti düşmanlara baskın yapan sür'atli atlara yemin ediyor. Buradaki yeminin cevabı şu ayettir: Şüphesiz insan, Rabbine karşı pek nankördür. Bu gibi durumlarda sana tavsiyemiz: İbn Kesir, Bağavi ve Celaleyn gibi meşhur bazı tefsir kitaplarını okumandır.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.Tags: