Makombo

7125

 

Maelezo ya Makombo

Makombo

Nayo ni yanayosalia chomboni baada ya kunywewa.

Asili makombo ni utwahara isipokuwa yale ambayo kuna dalili ya kuwa ni najisi, kama yanayofuata:

1. Makombo ambayo ni twahara

a. Makombo ya mwanadamu:

Kwa hadithi iliyoyhibiti kwamba Mtume (s.a.w) alikuwa akinywa makombo ya Aishah na hali Aishah yuko katika hedhi, na akiweka kinywa chake mahali Aishah alipoweka kinywa chake [Imepokewa na Muslim.].

b. Makombo ya paka

Kwa kauli yake Mtume (s.a.w) kuhusu paka aliyekunywa kutoka kwenye chombo: (Yeye si najisi, yeye ni miongoni mwa Wanaowazunguka na kuwa nanyi, wa kiume na wa kike) [ Imepokewa na Tirmidh.].

Makombo ya paka

c. Makombo ya mnyama anayeliwa, mbagaa, punda, wanyama wakali na ndege wakali na mfano wa hao:

Ni utwahara, kwa kuwa asili ya vitu ni utwahara, na hakuna dalili ya kuwa ni najisi, na kwa kuwa Mtume (s.a.w) alikuwa akipanda punda na walikuwa wanapandwa wakati wake.

Makombo ya wanyama wambuaji
Makombo ya ndege wambuaji
Makombo ya mnyama aliwaye
Makombo ya punda

2. Makombo yaliyo najisi

a. Makombo ya mbwa

Kwa kauli yake Mtume (s.a.w) Kutwahirisha kwa chombo cha mmoja wenu, kikirambwa na mbwa, ni akioshe mara saba, ya kwanza yake iwe kwa mchanga [Imepokewa na Bukhari na Muslim].

b. Makombo ya nguruwe

Makombo ya nguruwe ni najisi kwa neno lake mwenyezi mugnu  au nyama ya nguruwe kwani hiyo ni uchmfu} [6: 145].

Yaani najisi, nachochoe kinacho tokama na nguruwe ni najisi

Makombo ya nguruwe
Makombo ya mbwa
twahara wa mwanadamu

Mwanadamu ni utwahara, sawa awe ni muislamu, kwa neno lake mtume (s.a.w) {Hakika mu’min hanijisiki} [ Imepokewa na Bukhari na Muslim]

ao kafiri, kwa ilivo thubutu kuwa Mtume (s.a.w) alitawadha kwa chombo cha mushrik, ama neno lake mwenyezi Mungu  { Hakika mushrikina ni najisi} [9: 28]

makusudio ni najisi ya