ፈሳሽ ትራፊዎች (ኣሳር)

 • የትራፊዎች (ኣሳር) ትርጓሜ
 • ንጹሕ የሆኑ ትራፊዎች
 • ነጃሳ የሆኑ ትራፊዎች

 • የትራፊዎች (ኣሳር) ትርጓሜ

  ፈሳሽ ትራፊዎች

  ሌላ ጠጪ ጠጥቶለት እቃ ውስጥ ያስቀረው ትራፊ ጭላጭ ነው፡፡

  ለነጃሳነቱ ማስረጃ ካልቀረበበት በስተቀር ፈሳሽ ትራፊዎች (ኣሳር) በመሰረቱ ንጹሕ (ጣህር) ናቸው፡፡ ዝርዝሩ ይቀጥላል፡-

  ንጹሕ የሆኑ ትራፊዎች

  ሀ- የሰው ልጅ ጠጥቶ ያስቀረው ትራፊ

  ነቢዩ ﷺ፣ዓእሻ (ረዐ) የወር አበባ እያለባቸው ጠጥተው ያስቀሩትን ትራፊ ይጠጡ እንደ ነበርና አፋቸውንም የዓእሻ አፍ አርፎ በነበረበት ቦታ ላይ ያደርጉ እንደ ነበር [በሙስሊም የተዘገበ] በሐዲስ ተረጋግጧል፡፡

  ለ - የድመት ትራፊ (ሱእር)

  ከእቃ የጠጣችውን ድመት አስመልክተው ነቢዩ ﷺ ፡- ‹‹ነጃሳ አይደለችም፣በዙሪያችሁ ከሚሆኑ ገርና ጥንቁቅ አገልጋዮች ናት፡፡›› [በትርምዚ የተዘገበ]ብለዋል፡፡

  የድመት ትራፊ

  ሐ- ሥጋቸው የሚበላ እንስሳት፣የበቅሎ፣የአህያ፣ሥጋ በል አዳኝ አራዊት፣አዳኝ አሞራዎችና የመሳሰሉት እንስሳት ትራፊ፡-

  የነዚህ እንስሳት ትራፊ ንጹሕ ነው፡፡ ነጃሳ ስለመሆናቸው ማስረጃ ባለመኖሩና ነገሮች ተቃራኒው ካልተረጋገጠ በመሰረቱ ንጹሕ በመሆናቸው የነዚህ እንስሳት ትራፊ ንጹሕ ነው፡፡ ነቢዩ ﷺ በአህያ ይቀመጡ ነበር፡፡ በዘመናቸው አህያ ለማጓጓዣነት ታገለግል ነበር፡፡

  የአዳኝ አሞራ (አዕዋፍ) ትራፊ
  የአህያ ትራፊ
  የአዳኝ አውሬ ትራፊ
  ሥጋው የሚበላ እንስሳ ትራፊ ውሃ

  ነጃሳ የሆኑ ትራፊዎች

  ሀ - የውሻ ትራፊ

  ነቢዩ ﷺ እንዲህ ብለዋል፡- ‹‹ያንዳችሁን ዕቃ ውሻ በአፉ (ምላሱን በማስገባት) ከለከፈው የሚጸዳው (ዕቃውን) ሰባት ጊዜ አንደኛውን ዙር በአፈር በማጠብ ነው፡፡›› [በቡኻሪና ሙስሊም የተዘገበ]

  የውሻ ትራፊ

  ሀ - የአሳማ ትራፊ

  የአሳማ ትራፊ (ሱእር) ነጃሳ ነው፡፡ አላህ እንዲህ ብሏል፡- ‹‹እርሱ ርኩስ ነውና . . . ›› [አል-አንዓም፡145]፡፡ ከርሱ የወጣ ነገርም ነጃሳ ነው፡፡

  የአሳማ ትራፊ
  የሰው ልጅ ንጹሕ (ጣህር) መሆኑ
  የሰው ልጅ፣ነቢዩ ﷺ፡- ‹‹ሙእምን ሰው አይነጅስም፡፡›› [በቡኻሪና ሙስሊም የተዘገበ] ባሉት መሰረት ሙስሊም በራሱ ንጹሕ (ጣህር) ነው፡፡ ነቢዩ ﷺ ሙሽሪክ ከሆነች ሴት የውሃ ስልቻ ዉዱእ ማድረጋቸው የተረጋገጠ [በቡኻሪና ሙስሊም የተዘገበ] በመሆኑ ሆነ ካፍርም በራሱ ንጹሕ (ጣህር) ነው፡፡ ‹‹አጋሪዎች እርኩሶች ብቻ ናቸው፤›› [አል-ተውባህ፡28] የሚለው የአላህ U ቃል ሕሊናዊ ርክሰት ማለትም የእምነታቸውን ነጃሳነት የሚመለከት ነው፡፡


Tags: