Zina yapan ya da içki içen kimseye "sen kâfirsin" denmez

(4850) no'lu fetva: Soru: Zina yapıp içki içen kimseye "sen kafirsin" dememiz mümkün müdür yoksa (söyleyemez) miyiz?


Cevap: Ehl-i Sünnet'e göre içki içen ve zina eden kimseye "sen kafirsin" denmez. Bilakis ona; imanı nisbetinde mü'mindir, günahı nisbetinde fasıktır, denir. Peygamberimiz (s.a.v) den rivayet edilen hadise göre: Zina eden kişi zina yaptığı zaman mümin olarak zina etmez, içki içen kişi içki içtiği zaman da mümin olarak içki içmez. (Bölümün numarası 1; Page No. 730) Hadis. (Bu hadis) gerekli olan imanın aslını yok saydığı şeklinde değil, imanın tam kemale ermediği şeklinde yorumlanır. Peygamberimiz (s.a.v.)den sabit olan Buhari'nin rivayet ettiği Ebû Zer hadisinde Efendimiz buyurdu ki: "Lâ ilâhe illâllah deyip sonra da bu söz üzerine ölen her kul cennete gider" buyurdu. (Hayretle) sordum: "Zina etse ve hırsızlık yapsa da mı?" Cevâben: "Evet, zina etse ve hırsızlık yapsa da!" dedi. (Ben hayretimi yenemeyerek yine) sordum: "Zina etse de hırsızlık yapsa da mı girer?" Rasûlullah (s.a.v.) yine: "(Evet) zinâ etse de hırsızlık yapsa da" cevabını verdi. Bu sözünü üç defa tekrar etmişti. (Dördüncü seferde: Yine): "Evet, Ebû Zerr'in burnu toprakla sürtülmesine rağmen zina etse de hırsızlık yapsa da (o kul cennete girecektir) buyurdu..." Ebû Zer, bu bu hadisi söylediğinde şöyle derdi: "Ebû Zer'in burnu yere sürtülse de". Ebu Abdullah dedi ki: "Bu durum, ölüm anında ya da ölmeden önceki bir durumdur. Pişman olup tevbe ettiğinde ve Allah'tan başka ilah yoktur" dediği anda bağışlanır." Böylece tehdit ve vaad (söz vermek) içeren deliller arasında cem yapılır ve delillerin hiçbirisi reddedilmez. Zina, hırsızlık ve içki içilmesi gibi haramlığı hususunda icma bulunan haramları helal sayan kimse Ehl-i sünnete göre kafir olur. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: