İntihar eden

(Bölümün numarası 1; Page No. 329)  Büyük günahlar (Bölümün numarası 1; Page No. 330) Boş sayfa (Bölümün numarası 1; Page No. 331) (17924) Numaralı fetvanın dördüncü sorusu:: Soru 4: İntihar eden ebedi cehennemde mi kalacaktır? Çünkü hadiste şöyle rivayet edilmiştir: Orada ebedi olarak kalacaktır Oradan çıkacak mıdır? Eğer çıkacaksa, hadisteki "ebedi" olarak sözünün manası nedir?


Cevap 4: Büyük günah işleyene, intihar eden kimse gibi azap vadedilmiştir. Ancak o, diğer büyük günah işleyenler gibi, kafirin ebedi kalması gibi ebedi cehennemde kalmayacaktır. Hadiste zikredilen ebedi kalma, muvakkat (geçici) bir kalmadır. Böylece şeri delillerin arası da cem' edilmiş olur.Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e, âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: