Zikrin meşru şekliyle muhafazasının mubah görülmesi

(Bölümün numarası 2; Page No. 532)  Zikrin meşru şekliyle muhafazasının mubah görülmesi. (7821) no'lu fetvadan: Soru 3: Zikri sayıyla hesap etmenin hükmü. Caiz olmaması ve şu hadis: Kim cuma günü bana bir salavat çekerse Allah ona on salavat sevabı yazar, on salavat çekerse yüz salavat sevabı verir ve şu hadis arası nasıl telif edilebilir: Her kim günde yüz defa: "Allah'tan başka ilah yoktur! O tektir. Ortağı yoktur. Mülk onundur, hamd O'na mahsustur ve O her şeye kadirdir" derse İsmailoğullarından bin kişi azat etmiş kadar sevap alır. (Hadisi oku)


Cevap 3: Şeriatın tahdit ettiği sayıyı muhafaza etmek müstehap görülmüştür. Her hangi bir sayıyla tahdit edilmeyen meşru bir zikre gelince, belirli bir sayıya bağlı kalmaksızın onunla zikir meşrudur. Böylece, zikrettiğin hadislerle şu iki hadisin sıhhati arasını telif etmek mümkün olur. Birincisi Müslim'in rivayet ettiği ki: Kim bana bir salavat çekerse Allah ona on salavat sevabı yazar Bu Cumayı ve diğer günleri de kapsar. İkincisi de şudur ki, Resulullah ( s.a.v ) şöyle buyurmuştur: Her kim günde yüz defa: "Allah'tan başka ilah yoktur! O tektir. Ortağı yoktur. Mülk O'nundur, hamd O'na mahsustur ve O her şeye kadirdir" derse on köle azat etmeye denk ecir alır, ona yüz sevap yazılır, yüz günahı silinir ve o gün akşama kadar şeytandan korunur. Bundan daha fazlasını yapan kişi hariç, hiç kimse bu kişiden daha faziletli bir iş yapmış (Bölümün numarası 2; Page No. 533)  olmaz. Bu hadisi Ebu Hüreyre'den Buhari ve Müslim rivayet etmiştir. Müslim'in rivayetinde şu da vardır: Ve her kim günde yüz defa (sübhânellâhi ve bihamdihi) "Allah'ı her türlü noksandan tenzih ve O'na hamd ederim" derse, günahları deniz köpüğü kadar olsa bile affedilir. Ayrıca Buhari ve Müslim'de, Ebu Eyyub el-Ensarî'den Hz. Peygamber'in (s.a.v.) şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: Her kim on defa: "Allah'tan başka ilah yoktur! O tektir. Ortağı yoktur. Mülk O'nundur, hamd O'na mahsustur ve O her şeye kadirdir" derse İsmailoğullarından dört köle azat etmiş kadar sevap alır. Başarı Allah'tandır! Salat'ü-selam Efendimiz Hz.Muhammed'e (s.a.v.), onun âile ve ashabına olsun.


Tags: