Zikir ederken yalpalamak

Zikir ederken yalpalamak. İkinci soru, (3232) no'lu fetvadan: Soru 2: Mısır'da ve Mısır'ın kırsal bölgelerdeki insanların yapmış olduğu zikirlerin dinde yeri var mıdır? Örneğin, ayakta dururken sağa ve sola savruluyor ve böylece Allah'ın ismini zikrediyorlar?.


Cevap 2: Böyle bir amelin dinde yeri olduğunu bilmiyoruz. Bilakis bu, Allah'ın dinine muhalif bir bidattir. Güc yetirebiliyorsa bir kimsenin bunu yapanlara karşı çıkması ve engellemesi gereklidir. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: Kim bizim dinimizde olmayan bir şeyi ortaya çıkarırsa, o merduttur, makbul değildir. (Bölümün numarası 2; Page No. 522) Sıhhati üzerinde ittifak edilmiş bu hadis Hz. Aişe'den (Radi Allahu anha) nakledilmiştir. Bu konuda, aynı manada daha başka hadislerde mevcuttur.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: