Zayıf hadisi bilme yolları

(Bölümün numarası 4; Page No. 355) İkinci ve üçüncü soru, (8163) no'lu fetvadan: Soru 2: Peygamber'e (s.a.v.) nisbet edilen zayıf hadisleri nasıl bileceğiz? Sahih-i Buhari ve Sahih-i Müslim'de, Allah'ın habibine isnad edilen atmış dört (zayıf) hadis var mıdır, onları nasıl bilebiliriz?.


Cevap 2: Sahih ve zayıf hadisleri, hadis usulü ilmini okumak, hadislerin senetlerini öğrenmek ve cerh ve ta'dil olarak râvilerin durumlarını tedris etmek suretiyle bilebilirsin. Hadis imamları, hadis ilminin bu yönüne hizmet eden yüklü miktarda bir servet bırakmışlardır. Sahih-Buhari ve Sahih-i Müslim'e gelince, ümmet onları kabulde icma etmişler ve Allah'ın (azze ve celle) kitabından sonra ikinci kaynak olarak itibar etmişlerdir.


Tags: