Yellenmek abdesti bozar

Yellenmek abdesti bozar ( 11269 ) Numaralı fetvanın ikinci sorusu: Soru 2: Yellendikten sonra istincâ (suyla taharet) mı? isticmar (taşla taharet) mı yapılmalıdır? Yellenme abdesti bozar mı? Abdestliyken yellenen kimsenin kıldığı namazın hükmü nedir? Bu şekilde namaz sahih olur mu? Zira bazı insanlar yellenmenin abdesti bozmayacağını söylüyorlar. Konuyla ilgili şahsımı bilgilendirmenizi rica eder, teşekkürlerimi arz ederim.


Cevap 2: Allah'a hamd, Resûlüne, âilesine ve ashabına salât ve selâm olsun. İmdi: Yellenme abdesti bozar. Ancak bundan dolayı istinca ya da isticmar (su ya da taşla taharetlenme) gerekmez. Abdestliyken yellenen kimse bu halde namaz kılarsa, hem abdesti hem de namazı iade etmelidir. Zira bu halde kıldığı namazı sahih değildir. (Bölümün numarası 5; Page No. 278) Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e, âilesine ve sahabesine salât ve selâm etsin.


Tags: