Yatsı namazını kıldıktan sonra, Vitir'i kılınca Fatiha suresini okumanın hükmü

Yatsı namazını kıldıktan sonra, Vitir'i kılınca Fatiha suresini okumanın hükmü. (7012) no'lu fetva: Soru: Yatsı namazını kıldıktan sonra, yani Vitir namazını kılınca Fatiha suresini okuma konusunda, bana fetva vermenizi rica ediyorum. Mesela belirli bir sayı yahut vakit belirlemeksizin, yüz defa, daha az veya daha çok okumak... Ben, Allah Teâla'dan daha fazla ecir ve sevap ümidiyle, daima Kur'an okuyorum. Bu bid'ad olarak değerlendirilir mi, değerlendirilmez mi? Ben Fatihayı okuduktan sonra Allah'tan tevbe, mağfiret ve hidayet talep ediyorum. İslam'a ve müslümanlara hizmette Allah sizi muvaffak kılsın.


Cevap: Kur'an Allah Teâlâ'nın kelamıdır. Allah'ın kelamının beşer kelamına üstünlüğü, Allah'ın kullarına üstünlüğü gibidir. Kur'an okumanın fazileti büyüktür. Onun kadrini ancak Allah Teâlâ takdir eder. Fakat okuyan, belirli bir vakitte veya belirli bir amaç için bir sureyi veya ayeti okumayı tahsis etmesi doğru değildir. Ancak Rasûlullah'ın tahsis ettiği ayrı. Fatihanın tedavi için yahut namazda her rekâtta okunması, yahut Allah'ın şeytandan koruması ümidiyle uyumak için yatağa yattığı zaman Ayetü'l-Kürsî'yi ve rukye için muavvizât (İhlas) De ki: O, Allah birdir. , (Felak) De ki: sabahın Rabbine sığınırım! ve (Nas) De ki: insanların rabbine sığınırım! surelerinin okunması gibi.Yine Hz. Peygamberden rivayet edilmediği sürece bir sure veya ayeti, belirli sayıda tekrarı da doğru değildir. Çünkü bu bir ibadettir, şeriattan delil getirilmesine riayet edilmesi gerekir.Buradan anlaşılmıştır ki, Fatiha suresinin, sayı belirlemese bile, bir çok kere vitirden sonra geceleyin okumaya tahsis edilmesi bid'attır. Çünkü bu, ne Allah'ın nebisinden (s.a.v.), ne de raşid halifelerinin birinden sabit olmuştur. Okumada doğru olan, fatihayla sınırlamamak ve vitirden sonra geceleyin okumaya tahsis etmemektir. Bilakis, Fatiha olsun başka sureler olsun, belirli bir sayı veya vakit tahdit etmeden Kur'an-ı kerimi çok okumak meşru kılınmıştır. Biraz önce açıklandığı gibi şeriatta yeri varsa istisnadır.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: