Yatsı ezanından sonra belirli ayet ve sureleri okumak

(18786) Numaralı fetvanın üçüncü ve dördüncü soruları: Soru 3: Yaşadığımız bölgedeki camilerdeki bazı hocalar, yatsı ezanından sonra ve namazdan önce Mülk suresini, Bakara suresinin ilk ayetlerini, Ayetü'l-Kürsi'yi, Bakara suresi'nin son ayetlerini, muavvizateyn (İhlas, Felak ve Nas sureleri) ve Fatiha suresini okuyorlar. Bu konuda İslam'ın hükmü nedir? Rasullullah (s.a.v.)'ten böyle bir sünnet varid olmuş mudur?


Cevap 3: Yatsı ezanından sonra, namazdan önce veya her namaza selam verdikten sonra, bu ayetleri ya da bazı sure ve Muavvizatı (İhlas, Felak ve Nas sureleri) cemaat halinde okumak, bidattir, bunun dinde aslı yoktur. Çünkü bu konuda Rasulullah (s.a.v.)'tan bizlere ulaşan bir delil bulunmamaktadır. Fakat farz namazların ardından zikirden sonra Ayetü'l-Kürsi'yi okumak sünnettir. Ebu Ümame'nin naklettiği hadiste Rasulullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Farz namazlardan sonra Âyetü'l-kürsî okuyan kimse ile Cennet arasında, ölümden başka mani yoktur.” Yine her namazın arkasından İhlas, Felak ve Nas surelerinin okunması ile ilgili delil bulunmaktadır. Ebu Davud Sünen'inde Ukbe b. Amir'in şöyle buyurduğunu nakleder: "Resulullah (s.a.v.) her namazın arkasında Muavvizeteyn'i okumamı bana emir buyurdular." Tirmizi ve Nesai bir rivayette muavvizateynin (Felak ve Nas sureleri) Muavvizata (İhlas, Felak ve Nas sureleri) denk olduğunu zikretmişlerdir. İhlas suresi, Felak suresi ve Nas sureleri'nin her namazın arkasından okunmaları, sabah ve akşam namazlarının ardından üç kez tekrarlanmaları gerekir. Herkes bunları tek başına kendi duyacağı şekilde okur. Her daim Rasulullah (s.a.v.)'a salavat getirilir. Fakat bu, sorudaki gibi cemaat halinde yapılması gereken bir şey değildir.


Tags: