Yaratana ( Allah'a ) isyan konusunda hiçbir mahlûka itaat yoktur

3552 numaralı fetvadan Soru 8: Mü'minin, devlet başkanını ve insanları razı etmek için muhalif davranması mı, yoksa Allah'ın kitabına ve Rasûlünün sünnetine uyması mı daha faziletlidir?


Cevap 8: Mü'min bu gibi muhalif davranışları terk etmesi ve Allah'ın kitabına ve Rasûlünün sünnetine uyması gerekir. Allah'a isyan konusunda devlet başkanına veya bir başkasına itaatın olmayacağı bilinen bir gerçektir. Zira Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: İtaat ancak maruf olan şeylerdedir. Bu konuda bir başka hadis de şöyledir: Yaratana isyan konusunda mahlûka itaat yoktur. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: