İyilikte anne babaya itaat vaciptir

(Bölümün numarası 1; Page No. 541) (5994) no'lu fetvanın birinci sorusu: Soru 1: Genç kız örtünmenin farz olduğunu okuyarak örtünmek istediğinde, anne babası bunu kabul etmese ve kıza: Anne babaya itaat etmek örtünmekten daha çok farzdır, dese bu gerçek midir? Bu örtüyü terketmemiz anlamına mı gelmektedir? Peygamber (s.a.v.) şöyle buyururken bu nasıl olacak: Kim benim sünnetimden yüz çevirirse benden değildir. Aynı şekilde eğer vacipse, vacip İmam Malik dışında diğer dört mezhep imamına göre de farz gibidir. O farzla nafile arasında değerlendirmektedir, sizden cevap rica ediyorum. Eğer örtünmek farz ise babam, örtünmem halinde bütün örtümü çıkarmakla beni tehdit ederken nasıl örtüneyim? Bu örtü erkek kardeşlerim üzerinde şüphe oluşmasına sebep olacaktır.


Cevap 1: İyi şeyler konusunda anne babaya itaat etmek vaciptir. Ama günah bir şey emrederlerse bu konuda ikisine de itaat edilmez. Çünkü Peygamber (s.a.v.)'in şöyle buyurduğu sabit olmuştur: ta‘at ancak maruf olan şeylerde'dir. Örtünmeye gayret et, anne babanı da ikna etmeye ve örtünmenin hükmünü onlara anlatmaya çalış. Tehditlerine kulak asma. Bu konuda Allah Sübhanehüdan yardım iste sonra da yakın akrabalarından onalara nasihat etmeleri hussunda yardım iste. Belki Allah anne babana bu şekilde fayda verir.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: