Yarışma ödülü parasından hacca gitmek

(6277) no'lu fetvanın birinci sorusu: Soru 1 (Bölümün numarası 11; Page No. 40) : Nasip oldu, İslami ilimler yarışmasında kazananlar arasına girmeyi başardım. Yarışmanın ödülü, Beytullah'ı hac yapmaktı. Bu olay önceki yıl yaşandı. Gerçtekten de önceki yıl Beytullah'ı haccettim. Sorum şudur: Bu yıl, yirmi yaşındayken vefat eden bir kardeşim adına niyet edip haccetmek istiyorum. Daha evvel yerine yaptığım hac ile üzerimdeki farz hac düşmüş müdür? Ki düşmüşse, kardeşim adına haccedeceğim. Yoksa yarışma ödülü olan haccın farz hac yerine geçmeyeceği gerekçesiyle kendi adıma bir kere daha haccetmeliyim mi?


Cevap 1 : Haccın geçerlidir. Kendi adına farz haccı yerine getirmiş sayılırsın. Bundan sonra ölmüş kardeşin adına haccedebilrisin. Allah seni en iyi şekilde mükafatlandırsın. Başarı Allah'tandır! Allah, Peygamberimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: