Haram parayla hacca gitmek

Haram parayla hacca gitmek (13619) no'lu fetvanın ikinci sorusu: Soru 2 : Haram parayla hacca gitmenin hükmü nedir? Yani uyuşturucu madde ticareti yapıyorlar, sonra haccetmeleri için babalarının hac biletlerini gönderiyorlar. Bunların bir kısmı bu paraların uyuşturucu ticaretinden kazanıldığını da biliyorlar. Bu hac makbul müdür? Değil midir?


Cevap 2 : Haccın haram parayla yapılması haccın sıhhatine mani değildir. Bununla birlikte o kimse haram para kazandığı için günahkar olur. Bu durum haccın sevabını azaltsa da onu geçersiz yapmaz.Başarı Allah'tandır! Allah, Peygamberimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: