Yahudilerin ve Hristiyanların kitaplarına bakmak

(Bölümün numarası 2; Page No. 474)  Ehl-i kitap ile ilgili şeyler (13167) Numaralı fetvanın ikinci sorusu: Soru 2: Hristiyanların İncil'den okudukları şeylere inanmamız mümkün mü?


Cevap 2: Bugünün İncil'i Allah'ın indirdiği İncil değildir. Çünkü bugünün İncil'inde bir çok tahrifler, yalanlar, fazlalıklar, eksiltmeler ve Allah'a uygun olmayan görüşler yer almaktadır. Allah Te'âlâ kitabında bunu şöyle açıklamıştır: Ehl-i kitaptan bir gurup, okuduklarını kitaptan sanasınız diye kitabı okurken dillerini eğip bükerler. Halbuki okudukları Kitap'tan değildir. Söyledikleri Allah katından olmadığı halde: Bu Allah katındandır, derler. Onlar bile bile Allah'a iftira ediyorlar. Allah Te'âlâ şöyle buyurmuştur: Elleriyle (bir) kitap yazıp sonra onu az bir bedel karşılığında satmak için "Bu Allah katındandır" diyenlere yazıklar olsun! Elleriyle yazdıklarından ötürü vay haline onların! Ve kazandıklarından ötürü vay haline onların! Müslümanın yahudilerin ve hristiyanların kitaplarına bakmaları caiz değildir. Çünkü Hz. Peygamber (s.a.v.) Ömer'in elinde Tevrat'tan kağıtlar gördüğünde, onlardan nehyetmiş ve ona şöyle demiştir: (Bölümün numarası 2; Page No. 475) Ey Hattab'ın oğlu? Beni kudret elinde tutan Allah'a yemin olsun ki size pırıl pırıl bir aydınlıkla geldim...Nefsim elinde olana yemin olsun ki,eğer Musa yaşasaydı bana uymaktan başka bir şey yapmazdı. Abdullah b. Sabit'in bir rivayetine göre ise Ömer şöyle demiştir: Rabbın Allah, dinin islam ve peygamberin Muhammed olmasından razı oldum. Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Muhammed'e, âline ve ashâbına salât ve selam etsin.


Tags: