Kitap ehli kimdir?

Kitap ehli kimdir? (7150) no'lu fetvanın beşinci sorusu: Soru 5: Ehl-i kitap kimdir? Hristiyanlar (haçlılar) teslis inancına sahip olup Allah'a şirk koşmaktadırlar. Yahudiler de (Bölümün numarası 3; Page No. 422) (peygamber katilleri) Hz. Muhammed'in düşmanları, "biz Allah'ın sevgilileriyiz", "Allah'ın eli bağlıdır" gibi sözlerinden ötürü şirk koşmulardır. Kitapları da tahrif edilmiştir. Buna göre lütfen cevabınızı lütfederek zihin karmaşasını giderir misiniz?


Cevap 5: Ehl-i kitap olanlar şirk koşmuş olmakla birlikte Yahudiler ve Hıristiyanlardır. Bu şirk onlarda Kur'ân'ın Peygamberimiz Hz. Muhammed'e inişi sırasında da mevcuttu. Allah subhânehû, Hıristiyanların Mesih'i (a.s.) ilahlaştırdıklarını ve Allah ile birlikte ibadet ettikleri bir ilah haline getirdiklerini bildirmiş ve şöyle buyurmuştur: "Şüphesiz Allah, Meryem oğlu Mesîh'tir" diyenler andolsun ki kafir olmuşlardır. ... Ayrıca Yahudiler hakkında , "Üzeyir Allah'ın oğludur" dediklerini; ehli kitabın tamamı ile ilgili olarak da hahamlarını ve rahiplerini rabler edindiklerini bildirmiştir. Allah te'âlâ şöyle buyurmuştur: Yahudiler, Uzeyr Allah'ın oğludur, dediler. Hıristiyanlar da, Mesîh (İsa) Allah'ın oğludur, dediler. Bu, onların ağızlarıyla geveledikleri sözlerdir. (Sözlerini) daha önce kafir olmuş kimselerin sözlerine benzetiyorlar. Allah onları kahretsin! Nasıl da (haktan batıla) döndürülüyorlar. Bir diğer ayette Allah te'âlâ şöyle buyurmuştur: (Resûlüm!) De ki: Ey ehl-i kitap! Sizinle bizim aramızda müşterek olan bir söze geliniz: Allah'tan başkasına tapmayalım; O'na hiçbir şeyi eş tutmayalım ve Allah'ı bırakıp da kimimiz kimimizi ilâhlaştırmasın. Eğer onlar yine yüz çevirirlerse, işte o zaman: Şahit olun ki biz müslümanlarız! deyiniz. Allah subhânehû onların teslis görüşlerini de bildirmiş ve bunu onlara yasaklamıştır. Allah te'âlâ şöyle buyurmuştur: Ey ehl-i kitap! Dininizde aşırı gitmeyin ayetinden şu ayete kadar «(Tanrı) üçtür» demeyin, sizin için hayırlı olmak üzere bundan vazgeçin. Allah ancak bir tek Allah'tır. (Bölümün numarası 3; Page No. 423) Vahyin inişi sırasında onların şirk ve küfür içinde olduklarına delalet eden daha başka ayetler de bulunmaktadır. Kur'ân'ın birçok yerinde Ehl-i kitap olarak adlandırılmışlardır.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: